organisatie Cultuur in Nissewaard

De sinds 2017 bestaande Stichting Cultuur In Nissewaard (CIN) heeft als doel het stimuleren van culturele projecten en evenementen in Nissewaard en omgeving. De organisatie heeft zich ontwikkeld uit de in 2008 opgerichte Stichting Cultuur In Spijkenisse, die in het leven werd geroepen om het culturele klimaat in de stad te verlevendigen en er een publiek voor op de been te brengen. Aan dit initiatief was behoefte om naast het opzetten van activiteiten ook gelden te kunnen genereren bij regionale en provinciale fondsen.

CIN richt zich, anders dan de grotere culturele instellingen zoals Theater de Stoep, op kleinschalige activiteiten: de menselijke maat. De focus ligt nadrukkelijk op culturele activiteiten die binnen Nissewaard kunnen worden georganiseerd. CIN zoekt het publiek op en gaat samenwerkingen aan met bestaande organisaties. Daarbij maakt CIN graag gebruik van locaties die tot het culturele erfgoed behoren. 

Cultuur In Nissewaard is een stichting zonder winstoogmerk.
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

bestuur

Jan Hoogendoorn

Jan Hoogendoorn

Voorzitter

Joop Pol

Joop Pol

secretaris

Reggy Barra

Reggy Barra

penningmeester

Jos van Oost

Jos van Oost

lid

Adrie Tilburg

Adrie Tilburg

lid

Cyriel Pluimakers

Cyriel Pluimakers

producent / concertprogrammeur

Fiscaalnummer en beloningsbeleid

Fiscaalnummer  8197.37.458
Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatievergoeding.

Documenten

Jaarrekening

Begroting

Beleidsplan

© ontwerp & realisatie CreatieCentrale